Termeni și condiții - Ospățul Regilor

Termeni și condiții

1. Definiții

Conceptele și definițiile utilizate în prezentul Regulament pentru furnizarea serviciilor de preparare și livrare a comenzilor către clienți (denumite în continuare „Reguli”), sunt folosite în următoarele sensuri:

„Comerciant”, „Ospatul Regilor (GOLD FOOD R.D.F. SRL)” – societate care furnizează, direct sau prin terți, servicii de preparare și livrare a comenzilor către clienți.

„Client” – persoană care beneficiază de servicii de preparare și livrare a mâncării pentru uz propriu/personal.

„Destinatarul comenzii” – o persoană care primește produsele preparate și livrate în urma comenzii clientului.

„Site” – un set de componente hardware și software care asigură publicarea datelor referitoare la serviciile și produsele Comerciantului, prin comunicarea acestora către public prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicare pe Internet la adresa  https://www.ospatulregilor.ro/

„Serviciu” – un set de activități ale Comerciantului privind pregătirea, ambalarea și livrarea Produselor comandate de către Client.

„Produse” – feluri de mâncare și alte produse conexe publicate pe Site-ul Comerciantului și disponibile pentru a fi comandate de către Client.

„Comandă” – acțiuni ale Clientului prin care își exprima intenția de a obține de la Comerciant servicii ce constau în preparare și livrarea de semipreparate și produse conexe, comandate pentru preparare și livrare. Prin „Comandă” se înțelege, de asemenea, un set de feluri de mâncare și produse conexe solicitate de către client.

2. Dispoziții generale

2.1. Regulile se aplică tuturor Comenzilor plasate de către Client pentru Produsele listate pe Site și în aplicațiile mobile. Atunci când comandă serviciul pentru prepararea și livrarea Produselor, Clientul este de acord cu aceste Reguli fără nici o rezervare și limitări. 2.2  Prezentele Reguli pot fi considerate oferta de a contracta, în conformitate cu dispozițiile art. 1188 raportat la art. 1189 alin. (2) Cod Civil.

2.3. Comerciantul poate furniza servicii în persoană sau cu implicarea altor persoane. În același timp, Comerciantul este responsabil față de Client.

2.4. Regulile pot fi modificate unilateral de către Comerciant prin publicarea unei noi versiuni ale Termenilor si Condițiilor de pe Site.  Noua versiune a Termenilor și Condițiilor devine aplicabilă din momentul publicării acesteia pe site-ul Comerciantului, fără a fi necesară îndeplinirea oricărei alte formalități.

3. Plasarea si livrarea comenzilor

3.1. Comanda poate fi plasată de către Client independent: pe Site, în aplicații mobile sau prin telefon cu ajutorul operatorului Call Center.

3.2. Comanda plasată prin site sau aplicații mobile. Pentru plasarea unei Comenzi de către Client, după selectarea produselor din meniu, acesta va apăsa butonul „Adauga in cos”, situat in dreptul fiecărui produs. Ulterior, pentru plasarea efectivă a comenzii, clientul va selecta butonul „finalizare”. După plasarea comenzii, un operator Call Center va contacta clientul pentru a confirma comanda și datele clientului. Comanda poate fi confirmata fără apel în prealabil, caz în care Clientul va primi o confirmare prin SMS a comenzii.

La plasarea Comenzii, Clientul trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Nume
  • Număr de contact
  • Adresa de livrare
  • Numele destinatarului pentru  comenzile preplătite.
3.3. Plasarea unei comenzi prin telefon

3.3.1. Pentru a comanda telefonic, trebuie să se apeleze la Call Center-ul Ospatul Regilor (GOLD FOOD R.D.F. SRL) la numărul 0755 888 111 (apel cu tarif normal din toate rețelele de telefonie fixă și mobilă), iar operatorii vor consilia Client cu privire la sortimentul de produse disponibile si vă vor prelua comanda.

3.3.2. Toate materialele de informare prezentate pe Site au un caracter de referință și nu reprezintă informații exacte despre proprietățile și caracteristicile Produselor, inclusiv culoarea, dimensiunea și forma. În cazul în care Clientul are neclarități cu privire la proprietățile și caracteristicile Produselor, trebuie să contacteze Comerciantul înainte de a plasa Comanda, acesta neavând dreptul să ridice obiecțiuni în legătură cu acest aspect, în măsura în care nu uzitează de această procedură prealabilă.

4. Livrarea comenzilor

4.1. Livrarea este gratuită în zonele de livrare teritorială specificate de către Comerciant. Livrarea se realizează doar în prezența drumurilor de acces.

4.2. Serviciul de livrare al Comerciantului funcționează zilnic, între orele 10:00 – 18:00.

4.3. Timpul concret de livrare este determinat ținând cont de distanța până la adresa clientului, de situația traficului, de condițiile meteorologice și de alte circumstanțe care nu sunt sub controlul Comerciantului și sunt comunicate de operator la primirea comenzii. Depășirea termenului de livrare poate fi cauzată de evenimente de forță majoră precum și de oricare factor enunțat mai sus.

4.4. În cazul în care circumstanțe neprevăzute împiedică Clientul să primească Comanda, este necesar să contacteze telefonic operatorii Call Center cât mai curând posibil și să restabilească locul și timpul de livrare.

În absența clientului / destinatarului, la ora stabilită la adresa de livrare, Curierul așteaptă clientul / destinatarul un termen de estimativ de 5 minute.

4.5. În cazul în care comanda nu este livrată de către Comerciant în perioada specificată la plasarea Comenzii, Clientul trebuie să informeze operatorul prin telefon, prin intermediul unui mesaj prin formularul de feedback de pe Site sau prin e-mail: comenzi@oaspatulregilor.ro , dar nu mai târziu de 24 de ore de la data expirării termenului de livrare a comenzii.

4.6 Dacă nu există posibilitatea de a pregăti și livra Produsele comandate, Comerciantul are dreptul să anuleze comanda Produselor menționate și să notifice Clientul despre acest lucru prin telefon/orice altă modalitate care asigură comunicarea către Client.

4.7  În cazul anulării unei comenzi în mod complet sau parțial plătite în avans, valoarea produselor anulate va fi returnată de către Comerciant Clientului în același mod în care Produsele au fost inițial plătite în avans.

4.8  Suma minimă pentru comandă este de 30 de lei și poate fi modificată de către Comerciant în funcție de adresa de livrare.

5. Transferul Comenzii

La livrare, comanda este transferată Clientului / Beneficiarului.

Clientul / Destinatarul trebuie să verifice conținutul Comenzii și, în absența unor reclamații privind integralitatea și cantitatea, să plătească comanda.

La transferarea unei comenzi preplătite, este semnat un Act de Acceptare a Comenzii, semnat de către Curier și Client / Destinatar.

Plata produselor la primirea unei comenzi sau semnarea unui Act la primirea unei comenzi preplătite reprezintă o confirmare din partea Clientului a faptului că serviciile de preparare și livrarea a Produselor au fost realizate în mod corespunzător.

6. Plata pentru servicii

6.1 Costul serviciilor pentru pregătirea și livrarea Produselor este indicat pe Site și poate fi modificat unilateral de către Comerciant. În același timp, prețul pentru produsul deja comandat de Client nu poate fi modificat. 6.2. Modalități de plată pentru Produse:
  • Plata în numerar la primirea comenzii
  • Plata prin carduri bancare Visa și MasterCard la primirea comenzii
6.3. Comerciantul are dreptul să acorde clienților reduceri pentru Produse. Tipurile și procentele reducerilor, procedura și condițiile de furnizare a acestora sunt indicate în secțiunea “Oferte speciale” pe Site și pot fi modificate unilateral de către contractant.

7. Renunțarea la servicii

7.1 În măsura în care Clientul nu ridică obiecțiuni în legătură cu calitatea sau orice altă caracteristică a produselor livrate la momentul predării acestora, returnarea produselor nu este permisă și nu se efectuează rambursarea plăților pentru astfel de Produse.

7.2. Returnarea produselor de calitate necorespunzătoare

În cazul în care Clientul constată că Produsele sunt de o calitate necorespunzătoare, acesta are dreptul de a restitui Produsele de calitate necorespunzătoare Comerciantului înainte de expirarea termenului de valabilitate și de a solicita rambursarea sumei plătite sau de a solicita înlocuirea Produselor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

În acest caz, costul Produselor va fi returnat Clientului în termen de 10 zile de la data la care Comerciantul primește cererea Clientului.

7.3.Procedura de înlocuire a produselor necorespunzătoare comenzii

În cazul în care un produs din Comanda livrata nu corespunde Comenzii plasate, Clientul are dreptul să accepte sau să refuze respectivul produs sau să solicite înlocuirea Produselor prevăzute în Comandă sau rambursare pentru bunurile care nu au fost livrate.

7.4. Înlocuirea produselor care nu respectă Comanda se realizează prin emiterea unei noi Comenzi.

7.5. Procedura de livrare a comenzilor incomplete

În cazul livrării unei cantități mai mici de Produse față de cele specificate în Comanda, Clientul are dreptul să accepte Produsele corespunzătoare din Comanda și să solicite livrarea cantității lipsă a Produsului sau dacă Produsul lipsă a fost preplătit, de a solicita returnarea fondurilor pentru Produsele care lipsesc.

Livrarea produselor lipsă se efectuează prin înregistrarea unei Comenzi noi.

8. Garanții și răspundere

8.1. Produsele pot fi consumate de către Client numai înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Produsului. Comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate Clientului datorită utilizării necorespunzătoare, depozitării sau consumului Produselor după data de expirare.

8.2. Comerciantul nu este responsabil pentru conținutul și funcționarea altor site-uri, cu excepția https://www.ospatulregilor.ro/

8.3. Clientul se obligă să nu utilizeze produsele comandate în scopuri comerciale.

9. Confidențialitatea și protecția informațiilor personale

9.1. Prin trimiterea datelor personale la comandarea unui produs sau înregistrarea pe site, Clientul este de acord cu prelucrarea acestora de către Comerciant, inclusiv pentru promovarea Produselor și a Serviciilor.

Prin acceptarea acestor reguli, Clientul este de acord să primească mesaje de informare și publicitate de la compania Ospatul Regilor (GOLD FOOD R.D.F. SRL) sub formă de SMS, e-mailuri și alte forme de transfer de informații.

În cazul în care Clientul nu dorește prelucrarea datelor sale personale, el trebuie să contacteze Serviciul suport clienți Ospatul Regilor (GOLD FOOD R.D.F. SRL) prin formularul de contact de pe Site sau prin e-mail la comenzi@oaspatulregilor.ro . În acest caz, toate informațiile primite de la Client sunt șterse din baza de date a Comerciantului.

9.2. Comerciantul se angajează să nu dezvăluie informațiile primite de la Client. Nu este considerată o încălcare a prevederii de către Comerciant transmiterea informațiilor către terțe părți care acționează în baza unui contract cu Comerciantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

9.3. Politica de Confidențialitate a Comerciantului este comunicată clienților prin publicarea pe site-ul web

9.4 Ospatul Regilor (GOLD FOOD R.D.F. SRL) garantează respectarea drepturilor prevăzute de către Legea 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date pentru persoana vizată, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a se adresa justiției.

Drepturile sus – menționate pot fi exercitate de către persoana vizată prin înaintarea unei solicitări/cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată. De asemenea, persoana vizată poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

GOLD FOOD R.D.F. SRL va comunica răspunsul în termen de 15 zile de la data primirii cererii, respectând eventuala opțiune a persoanei vizate în ceea ce privește modalitatea comunicării, conform celor statuate în paragraful precedent.

Coșul meu

închide

conectare

închide

Bara laterală Derulați până sus